"Masalah adalah peluang untuk anda menyerlahkan kepada diri sendiri bagaimana kebolehan anda menyelesaikan masalah itu" -Allahyarham Datuk Razali Ismail, Wira IPGM-

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

>> Wednesday, October 15, 2008

Pengenalan

Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu.

Ciri-ciri Kurikulum

Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut:

  • Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu
  • Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus
  • Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik
  • Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience)
  • Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

CENTRE OF EXCELLENT

  © Blogger template Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP